DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Vážení voliči,

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlásil doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho (1 miesto v študentskej časti).

Zoznam Kandidátov do AS FEI UJS

Krisztina Cseh, Fakulta ekonómie a informatiky, 2PHMdb22

Dátum a miesto konania doplňujúcich volieb: 06. 12. 2023, 09:15-13:15 hod., vo vestibule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho.

S pozdravom,

Mgr., Tibor Zsigmond, PhD.
Predseda Volebnej komisie


Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlasuje doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

(1 miestO v Študentskej časti)

doplňujúce Voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Vypísanie volieb: 30.10.2023   

Dátum a miesto konania volieb:

06.12.2023, 9.15-13.15 hod., vo vestibule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho

Neanonymné návrhy kandidátov za študentskú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho môžu predkladať členovia študentskej časti akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho predsedovi volebnej komisie  Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho písomne cez podateľňu Univerzity J. Selyeho. Súčasťou návrhu je aj písomný súhlas s kandidatúrou. Ak návrhová listina neobsahuje písomný súhlas kandidáta s kandidatúrou, považuje sa za neplatnú. Predkladanie návrhov sa uskutočňuje najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. do. 21.11.2023, 12:00.

Zverejnenie zoznamu kandidátov: 28.11.2023 

Výsledky doplňujúcich volieb kandidátov na členstvo do Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlási predseda volebnej komisie. Výsledky zverejní 07.12.2023 na úradných výveskách a webovej stránke Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Volebná komisia:

Mgr. Tibor Zsigmond, PhD. (predseda), Bc. János Mészáros, Bc. Zsófia Ružíková, Barbara Balogh

Formulár k návrhu kandidáta tu

Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.

Predseda volebnej komisie
Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Katedra manažmentu
Hradná ul. 167/21
945 01 Komárno                                           

Ing. Zoltán Šeben, PhD.
predseda AS FEI UJS

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.