Honosítás

A külföldi felsőoktatási intézményeken – alap és mesterképzésben – szerzett okiratok elismertetése A külföldi főiskola, harmadik országban található felsőoktatási intézmény vagy más, arra jogosult hatóság által kiadott okiratokat (diplomák, bizonyítványok) el lehet ismertetni annak egyenértékűségét a Szlovák Köztársaságban kiadott okiratokkal. Az okiratokat az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium ismerheti el, annak a Képesítések elismertetésének központja (cím: Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, Stromová 1, 813 30 Bratislava), ill. olyan szlovákiai egyetemek, melyen azonos vagy rokon tanulmányi program van akkreditálva, mint a benyújtott dokumentumokon olvasható. Az elismertetés a következő jogszabályok szerint zajlik: a 131/2002 felsőoktatási törvény (106. cikkely, 1 – 5 bekezdés) és az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium által kiadott 238/2005 sz. rendelet (Eljárás a képesítések elismerésére).

A tanulmányok befejezését bizonyító okiratot a következő címre küldhetik: Selye János Egyetem, Rektori Hivatal, Tanulmányokért felelős részleg, Bratislavská cesta 3322, 945 01 Komárno). Az egyetem által elismert okiratokat kizárólag akadémiai célokra (továbbtanulás) lehet felhasználni! A kérvényező, aki elismertette a külföldön szerzett okiratot, a 131/2002 törvény értelmében a Szlovák Köztársaság területén jogosult az akadémiai titulus, ill. annak rövidítésének használatára úgy, ahogy azt az adott ország – melyben az okiratot szerezte – törvényei előírják. Az okiratok más célokra (pl. szakmai célok) való felhasználásánál az elismertetést kizárólag az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium végzi. A kérvényező a következő dokumentumokat nyújtja be (a kérvény külön dokumentumban található):

• a külföldi főiskola által kiadott okirat hitelesített, szlovákra fordított fénymásolata,
• a diplomához és/vagy bizonyítványhoz kiadott melléklet hitelesített, szlovákra fordított másolata, ha a külföldi főiskola kiállít ilyen dokumentumot. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a kérvényező köteles leadni egy szlovákra fordított kivonatot, mely tartalmazza az összes teljesített tantárgyat és vizsgát,
• az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium szakmai ajánlását a képesítések elismeréséről, az oktatás színvonaláról, ill. a külföldi oktatási intézmény típusáról.

A főiskola által kiadott eredeti okmányokon található aláírást és pecsétet hitelesíttetni kell az arra hivatott szerveknél az adott országban, ill. az adott országban található szlovák külképviseleten (nagykövetség, konzulátus). A felsoroltakon kívül a kérelmezőnek további dokumentumokat és információkat is meg kell adnia, amelyekre szükség lehet a külföldi oktatás tartalmának és terjedelmének elbírálását illetően. A külföldön kiadott diplomák és bizonyítványok hitelesített másolatát, melyet a kérvényező a 238/2005 minisztériumi rendelet alapján benyújtott, a Selye János Egyetem megtartja. Amennyiben a kérvényező kérvényét a Selye János Egyetem nem ismerheti el, értesítést küld róla. A beküldött dokumentumokat az egyetem megtartja. A határozat kiadására szükséges idő a 71/1967 sz. törvény értelmében két hónap (az összes szükséges dokumentum beadásától számítva).

A kérelmező a 71/1967 sz. törvény értelmében 15 napon belül fellebbezhet az egyetem által kiadott határozat ellen. A fellebbezésről az Oktatásügyi, Tudományos, Kutatási és Sportminisztérium dönt a fellebbezés átvétele után 30 nappal. Az elismertetés díja az ezzel járó valós költségeket tükrözi. Az érvényben lévő belső egyetemi dokumentumok értelmében (Tandíj és a tanulmányokhoz kapcsolódó egyéb díjak) a 2015/2016-os akadémiai évben a határozat díja a következő: 99,50 EUR. A kérvény formanyomtatványa külön dokumentumként innen letölthető.

Bővebb információ: Selye János Egyetem Rektori Hivatal Tanulmányokért felelős részleg Bratislavská cesta 3322 945 01 Komárno

Ez a weboldal cookie-kat (sütiket) használ azért, hogy weboldalunk használata során a lehető legjobb élményt tudjuk biztosítani. A weboldalunkon történő további böngészéssel hozzájárul a cookie-k használatához.