ŠVOČ 2023/2024 –VÝSLEDKY

Dňa 24. apríla 2024 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Študenti fakulty...

ŠVOČ (OTDT) 2024

Na zasadnutí Národnej rady ŠVOČ (OTDT) dňa 9. apríla 2024 predsedníctvo organizácie na základe vynikajúcej organizačnej práce...

"Ekonomické a sociálne otázky v meniacom sa svete" – pozvánka na konferenciu

Dovoľujeme si informovať a pozývame všetkých záujemcov na medzinárodnú konferenciu "Ekonomické a sociálne otázky v meniacom sa...

Úspešne sa zrealizoval 3. UJS – MOL deň dňa 22.04.2024

Už tradične, tohto roku už 3. krát sa dňa 22. februára 2024 uskutočnil UNIVERZITNÝ DEŇ UJS-MOL v Konferenčnom...

Predstavila sa Fakulta ekonómie a informatiky v Deň otvorených dverí univerzity

Na Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho dňa 14. februára 2024 prišli záujemcovia z rôznych kútov Slovenska...

POZVÁNKA NA UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ – 22.02.2024

Srdečne Vás pozývame na naše spoločné podujatie, kde budete mať možnosť spoznať manažérov a odborníkov MOL.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – UNIVERZITNÉ KOLO – 2023/2024

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2023/2024 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa...

Slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia Pallas Athéné

Dňa 15. decembra 2023 sa v aule Konferenčného centra UJS uskutočnilo slávnostné odovzdanie diplomov Programu excelentného štipendia...

Slávnostné uzatvorenie 36. ŠVOČ

Dňa 24. novembra 2023 sa vo veľkej sále Hudobnej akadémie v Budapešti uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien Národnej...

XVIII. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

23-24. novembra 2023 sa konala konferencia ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa...

Správa z podujatí Týždňa vedy a techniky 2023 na FEI UJS

6-12. novembra 2023 v rámci sérii podujatí Týždňa vedy a techniky sa uskutočnili na Fakulte ekonómie a informatiky rôzne podujatia...

TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2023 NA FAKULTE EKONÓMIE A INFOMATIKY UJS

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti...

Zverejnili výzvu na podávanie prihlášok na Collegium Talentum pre akademický rok 2023/2024

Zverejnili výzvu na Collegium Talentum na akademický rok 2023/2024. Prihlásiť sa na štipendium je možné do 20...

Zmena v stránkových hodinách Študijného oddelenia FEI – júl-august 2023!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na letné obdobie v mesiacoch júl a august 2023. sa stránkové hodiny Študijného oddelenia FEI...

Priamy online prenos zo slávnostných odovzdávaní diplomov FEI

Priamy online prenos zo slávnostných odovzdávaní diplomov pre absolventov FEI bude možné sledovať počas ceremoniálov na: https://www.ujs.sk/livestream/  

P o z v á n k a

Dňa 10. a 11. júla 2023 (pondelok, utorok) sa koná slávnostné odovzdávanie diplomov absolventom Fakulty ekonómie a...

PhDr. Bence Csinger získal uznanie mladého vedeckého pracovníka

Slovenská akadémia pôdohospodárskych vied aj tento rok vyhlásila súťaž „Mladý vedecký pracovník“. Do súťaže sa mohli prihlásiť...

Ocenenie najinovatívnejšieho študenta

Na slávnostnom podujatí 12. mája 2023 realizovanom na Fakulte ekonomiky a informatiky Univerzity J. Selyeho bolo šiestykrát...

36. Konferencia Študentská vedecká odborná činnosti – Sekcia ekonomiky

V dňoch 20. - 22. apríla 2023 sa na našej univerzite konal 36. ročník konferencie s názvom...

ŠVOČ 2022/2023 –VÝSLEDKY

Dňa 12. apríla 2023 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Študenti fakulty...

OZNAM DEKANA č. 1/2023

Dekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. udeľuje dekanské voľno...

Úspešné projekty v tvorbe online študijných materiálov

Dňa 31. marca 2023 sa na Óbuda University uskutočnilo slávnostné odovzdanie poverení pre úspešných uchádzačov o online...

Prax pre univerzity, riešenia pre firmy 5.0

Agentúra SARIO organizovala 14. marca 2023 v Banskej Bystrici už 5.krát podujatie Prax pre univerzity, riešenia pre firmy...

Univerziada medzi Univerzitami Karpatskej-kotliny

V dňoch medzi 2-4 marca 2023 bolo 14. krát usporiadané veľkolepé podujatie názvom „Univerziáda v Karpatskéj Kotline”...

Zrealizoval sa 2. UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ!

Dňa 21. februára 2023 sa uskutočnil druhý UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ v Konferenčnom centre Univerzity J. Selyeho. V rámci...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – UNIVERZITNÉ KOLO - 2021/22

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2022/20223univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej...

Štipendium pre rozvoj talentu 2023

Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska zverejnilo výzvu na predkladanie žiadosti o štipendium pre maďarských študentov  a...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV PROGRAMU EXCELENTNÉHO ŠTIPENDIA PALLAS ATHÉNÉ

Dňa 12. decembra 2022 sa už po piaty krát v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho uskutočnilo...

XVII. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

Dňa 24.11. 2022 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila...

Danubius Young Scientist Award 2022 - prestížne ocenenie pre kolegu Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.

Cenu „Danubius Young Scientist Award 2022“ vyhlásenú rakúskym Spolkovým ministerstvom školstva, vedy a výskumu a Inštitútom pre...

Workshop pre učiteľov matematiky základných škôl

Dovoľujeme si Vás informovať o workshope primárne pre učiteľov matematiky vyšších ročníkov základnej školy, ktorý je organizovaný...

Hajnalka Molnár získala 1. miesto v súťaži s názvom Nová Udržateľná Ekonomika!

Hajnalka Molnár, študentka 2. r. študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment získala 1. miest na súťaži Nová...

Týždeň vedy a techniky 2022 na Fakulte ekonómie a infomatiky UJS

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti...

OZNAM

VÝSLEDKY RIADNYCH VOLIEB do Študentskej časti Akademického senátu UJS Na základe výsledkov volieb do študentskej časti AS UJS zo...

OZNAM RIADNE VOĽBY DO ŠTUDENTSKEJ ČASTI AKADEMICKÉHO SENÁTU UJS (27.09.2022 – 28.09.2022)

ZOZNAM KAndidátov do ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS Na základe zverejneného vyhlásenia o riadnych voľbách do AS UJS oznamujem...

Projektové stretnutie v rámci projektu strategického partnerstva PUNTE Erasmus+

V dňoch 22. až 24. augusta 2022 sa uskutočnilo medzinárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ PUNTE...

Zmena v stránkových hodinách Študijného oddelenia FEI – júl-august 2022!

Oznamujeme Vám, že vzhľadom na letné obdobie v mesiacoch júl a august 2022. sa stránkové hodiny Študijného oddelenia FEI...

Pozvánka na slávnostné odovzdanie diplomov

P o z v á n k a  Dňa 11. a 12. júla 2022 (pondelok, utorok) sa koná...

Štátnice a dizertačné skúšky prebiehali v plnom prúde na fakulte

Štátne skúšky prebiehali  v plnom prúde na Fakulte ekonómie a informatiky.  Štátne skúšky bakalárskeho študijného programu Aplikovaná informatika sa...

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje RIADNE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS (6 miest: z toho 2...

Vydanie publikácie medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE

V rámci vysokoškolského vzdelávacieho programu Erasmus+ Strategické partnerstvo Poly-Universe in Teacher Training Education (PUNTE 2020-1-HU01-KA203-078810), za účasti...

Akademické majstrovstvá Slovenska v plávaní

Študent Kevin Bielik 1.+PHMdb reprezentoval UJS na Akademických majstrovstvách Slovenska v plávaní v Bratislave dňa 23.05.2022, kde získal 1...

Odborná pax – win-win možnosť pre firmy a študentov

Odborná prax je veľmi dôležitou udalosťou ako z hľadiska študentov, tak aj firiem, veď je možné, že prostredníctvom...

ŠVOČ 2021/2022 –VÝSLEDKY

Dňa 04. mája 2022 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Študenti fakulty...

Program ERASMUS + BIP organizovaný Partium Christian University of Oradea

Prezenčná časť programu Erasmus + BIP organizovanej Partium Christian University of Oradea s názvom „Úloha riadenia podniku...

Zmena v stránkových hodinách Študijného oddelenia FEI!

Oznamujeme Vám, že od 04.apríla 2022 až do konca výučby v letnom semestri, t.j. do 14. mája...

Výučba na FEI UJS od 1. apríla 2022

Výučba pre študentov FEI UJS od 1. apríla 2022 sa uskutoční na základe Príkazu dekana č. 2/2022 o...

Majstrovský titul Slovenska pre Ágnes Zakar

Tohtoročné Majstrovstvá SR v latinskoamerických tancoch sa konali dňa 26. marca 2022 v športovej aréne Poprad. Študentka...

Budúcnosť formujeme spolu! - zhrnutie

V súlade s platnými epidemiologickými opatreniami sa dňa 8. marca 2022 uskutočnil prvý UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ v Konferenčnom centre...

Pomoc a podpora pre utečencov z Ukrajiny

Vedenie Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho podporuje a pripája sa k výzve Študentskej samosprávy Univerzity J. Selyeho na poskytnutie...

POZVÁNKA NA UJS-MOL UNIVERZITNÝ DEŇ

sje mol meghivo logo

Pozvánka Srdečne Vás pozývame na naše spoločné podujatie, kde budete mať možnosť spoznať manažérov a odborníkov MOL. Môžete si vypočuť...

Medzinárodné Erasmus+ projektové stretnutie vo Fínsku

V dňoch 24. – 25. januára 2022 sa uskutočnilo medzinárodné projektové stretnutie v rámci projektu Erasmus+ PUNTE...

Výzva na podávanie prihlášok na mobility

Termíny na podávanie prihlášok: 7. MARCA 2022. PROJEKT ERASMUS+ 2022-KA131 za účelom  ŠTÚDIA,  STÁŽE, VÝUČBY A ŠKOLENIA. dodatočná výzva ERASMUS+ 2019-1-SK01-KA103-060384 za účelom  STÁŽE,  VÝUČBY...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ – UNIVERZITNÉ KOLO - 2021/22

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2021/2022 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej...

XVI. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

26-27. 11. 2021 sa konala konferencia ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa...

OCENENIE PRE MLADÝCH NADANÝCH MAĎARSKÝCH VEDCOV 2021

Akademická rada Maďarov na Slovensku (ARMS) v rámci online valného zhromaždenia dňa 3. decembra 2021 odovzdal ocenenie...

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu FEI UJS (10.11.2021)

Dňa 10. novembra 2021 do študentskej časti Akademického senátu FEI UJS boli zvolení János Mészáros, Fakulta ekonómie a...

Týždeň vedy a techniky na Slovensku sa uskutoční v období 8. - 14. novembra 2021.

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti...

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu FEI UJS (10.11.2021)

Vážení voliči, Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho vyhlásil doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v...

Slávnostné otvorenie školského roka, inaugurácia dekana FEI UJS a odovzdávanie Cien rektora

Dňa 17. septembra 2021 už po 18. krát otvorila svoje brány Univerzita J. Selyeho, ako jediná štátom...

ZÁPISY na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

V dňoch 2. - 8. septembra 2021 sa konajú zápisy pre našich budúcich študentov do prvého ročníka bakalárskeho...

Významné ocenenie pre profesora našej fakulty

Dňa 23. augusta 2021, pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska, pán profesor našej fakulty, József Poór  získal prestížne uznanie a stal...

Ocenenie najinovatívnejších študentov

Na slávnostnom podujatí 15. júla 2021 realizovanom na Fakulte ekonomiky a informatiky Univerzity J. Selyeho boli štvrtýkrát...

Úspech nášho kolegu na súťaži Mladá veda

Na 17. ročníku súťaže Mladá veda sa v Kategórií prác s výrazným aplikačným významom umiestnil na 1. mieste náš...

DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY

DODATOČNÁ VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ERASMUS+ MOBILITY študentov za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY...

Spoločný úspech nášho kolegu a našej študentky

Mgr. Vivien Pásztóová pod vedením nášho kolegu Dr.habil Ing. Péter Karácsony, PhD. získala 1. miesto v kategórii...

ŠVOČ 2019/2020 –VÝSLEDKY

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Podujatie bolo...

Témy dizertačných prác na študijnom programe Ekonomika a manažment podniku na akademický rok 2021/2022

Témy dizertačných prác na akademický rok 2021/2022 pre študijný program Ekonomika a manažment podniku nájdete TU.

ŠPORTOVÝ ÚSPECH NAŠICH ŠTUDENTOV - RIEKER UJS KOMÁRNO JE MAJSTROM SLOVENSKA

Mužské volejbalové družstvo volejbalového klubu VK RIEKER UJS Komárno sa zapísalo do histórie v extraligovej súťaži. V...

VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA AKADEMICKÝ ROK 2021/22 NA ERASMUS+ MOBILITY

 VÝZVA  na podávanie  prihlášok na akademický rok  2021/22 na ERASMUS+ MOBILITY študentov  za účelom ŠTÚDIA a STÁŽE a vysokoškolských zamestnancov za účelom VÝUČBY a ŠKOLENIA. Termín na podávanie prihlášok: do...

Rektor UJS vymenoval dekana Fakulty ekonómie a informatiky

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho zvolil 01. marca 2021 kandidáta na pozíciu dekana...

VOĽBY KANDIDÁTA NA DEKANA FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO

Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho   OZNAM   Akademický senát Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2020/2021 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej...

Dopady epidemickej situácie - VYHLÁSENIE SÚŤAŽE!

Vážení študenti, Maďarská národná banka vyhlásila súťaž pre všetkých maďarských univerzitných študentov Karpatskej kotliny. Názov súťaže: „Sociálne a ekonomické...

Súťaž MNB „Nová vízia“ – výsledky

Maďarská národná banka vyhlásila súťaž pod názvom „Nová vízia“ v príprave odborných prác, na ktorej sa účastníci mohli...

15. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

V 19-20. 11. 2020 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila...

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2020“ NA FEI UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci...

Naša fakulta získala právo usporiadania národného kola 36. ročníka Ekonomickej sekcie ŠVČ!

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho získala právo usporiadania národného kola 36. ročníka Študentskej Vedeckej Činnosti...

Výučba v zimnom semestri akademického roka 2020/2021

Vážení študenti! Oznamujeme Vám, že podľa Príkazu dekana FEI UJS č. 5/2020 sa výučba v zimnom semestri akademického...

Oznam pre absolventov akademického roku 2019/2020

Vážení absolventi! Podľa jednomyseľného rozhodnutia širšieho vedenia fakulty Vás informujeme, že sa neuskutoční slávnostné odovzdávanie dokladov o úspešnom ukončení...

„NOVÁ VÍZIA” SÚŤAŽ MAĎARSKEJ NÁRODNEJ BANKY

Vážení študenti, Týmto Vás upozorňujeme na súťaž Maďarskej Národnej Banky s názvom „Nová vízia“. Cieľom súťaže je, aby motivovali študentov...

Nový doktorandský študijný program na fakulte

Vážení uchádzači! Dovoľujeme Vás informovať ohľadne nového doktorandského študijného programu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pod...

RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO – ZVOLENÍ ČLENOVIA

Voľby do Akademického senátu sa konali na Ekonomickej a informatickej fakulte Univerzity J. Selyeho od 25. mája...

Nové počítačové učebne fakulty

Dňa 28. mája 2020 boli odovzdané do užívania 2 nové počítačové učebne na Fakulte ekonómie a informatiky...

ŠVOČ 2019/2020 –VÝSLEDKY

V tomto roku sa opäť uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v troch sekciách. Sekcia ekonomických vied I...

Dodatočné prijímacie konanie na bakalárske študijné programy FEI UJS

Vážený uchádzač! Dovoľujeme Vás informovať ohľadne dodatočného prijímacieho konania na bakalárske študijné programy Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity...

Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS

Pozývam Vás na nasledujúce zasadnutie AS FEI UJS, ktoré sa bude konať dňa 30.04.2020 o 09:00 hod. v online...

Pre uchádzačov

Informujeme uchádzačov o štúdium, že vzhľadom na vzniknutú epidemiologickú situáciu COVID-19, FEI UJS nevyžaduje od uchádzačov potvrdenie stredoškolských...

Vážený člen akademickej obce

Dovoľujeme si vám oznámiť, že naša univerzita sa rozhodla pre implementáciu licencie MATLAB Campus-Wide Suite (CWS). Táto...

Predĺženie termínu na podanie prihlášok

Na základe rozhodnutia dekana FEI UJS, po rokovaní s vedením univerzity a vzhľadom na vzniknutú výnimočnú situáciu, sa...

Aktuality pre uchádzačov

Vážení uchádzači,   z dôvodu bezpečnostných opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu Vás žiadame, aby ste využili možnosť elektronickej...

Podpora výskumno-vývojových aktivít Univerzity J. Selyeho v oblasti Digitálne Slovensko a kreatívny priemysel

Univerzita J. Selyeho získala takmer milión EUR zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja na výskumné a vývojové...

„KOMPLEXNÝ EKONOMICKÝ PRIESTOR“ - KONFERENCIA

V stredu 26. februára 2020 sa v Budapešti uskutočnila konferencia v budove Bölcs Vár s názvom „Komplexný ekonomický...

Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho 2020

Dňa 14. februára 2020 Univerzita J. Selyeho usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v budove Konferenčného centra...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2019/2020 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej...

Zmena názvu Ekonomickej fakulty UJS

Dovoľujeme si Vás informovať, že na zasadnutí AS UJS dňa 9.12.2019 bola schválená zmena názvu Ekonomickej fakulty UJS...

Global Case Study Challenge 2019

Traja doktorandi z Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho - Anna Molnár, István Világi a Ádám...

VÝSKUM VZDELANOSTNÉHO ZLOŽENIA OBYVATEĽSTVA

V roku 2019 Fond na podporu kultúry národnostných menšín finančne podporil projekt „Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU EXCELENTNOSTI PALLAS ATHÉNÉ

03. decembra 2019. sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU EXCELENTNOSTI PALLAS ATHÉNÉ v aule Konfrenčnej budovy UJS. V rámci...

14. ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku – výsledky

V 29-30. 11. 2019 sa konala ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila...

Pozvánka

Dňa 06.12.2019 sa v Dôstojníckom pavilóne o 11:00 hod. uskutoční prednáška pod vedením prof. RNDr. Štefana Porubského...

VII. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

Stredoškoláci pozor! Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a Študentská samospráva EF UJS už siedmy krát usporiadajú súťaž...

Správa z podujatí Týždňa vedy a techniky 2019 na EF UJS

4-10. novembra 2019. v rámci sérii podujatí Týždňa vedy a techniky sa na Ekonomickej fakulte UJS uskutočnili rôzne podujatia. Krátku správu...

Medzinárodná konferencia doktorandov v rámci TvT

5. novembra 2019 sa uskutočnila v rámci Týždňa vedy a techniky konferencia pod názvom International Conference of...

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2019“ NA EF UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci...

Študentské fórum

Dňa 2. októbra 2019 sa uskutočnilo študentské fórum, ktoré bolo spoločne organizované Ekonomickou fakultou a Študentskou samosprávou...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

Slávnosť sa uskutoční dňa 13. septembra 2019 o 13:00 hod. v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho (Hradná 2...

Zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2019/2020

Uskutočnili sa zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte na akademický rok 2019/2020. Tešíme sa veľkému záujmu uchádzačov...

XI. Medzinárodná Vedecká Konferencia UJS

10-11. septembra 2019. v Konferenčnej budove Univerzity J. Selyeho sa uskutoční XI. Medzinárodná Vedecká Konferencia Univerzity J...

24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísel

01-06. septembra 2019 sa konala v Konferenčnom centre našej inštitúcie 24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísiel (Central...

Zápisy a termíny administrácie zápisov na Ekonomickej fakulte UJS v akademickom roku 2019/2020

Upozorňujeme študentov fakulty a novoprijatých uchádzačov, že zápisy a termíny administrácie zápisov v akademickom roku 2019/2020 sa budú konať v nasledovných...

RYTIERSKY KRÍŽ RÁDU MAĎARSKA PROREKTOROVI JÁNOSOVI TÓTHOVI

Pri príležitosti štátneho sviatku Maďarska udelil prezident Maďarska emeritnému rektorovi, prvému prorektorovi a prorektorovi pre rozvoj UJS...

Úspešne prebehlo slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte UJS

Slávnostné odovzdanie diplomov na Ekonomickej fakulte sa konalo v dňoch 11. a 12. júla v aule Konferenčného...

Karpatskokotlinská geopolitická konferencia - správa

27-29. júna 2019 sa konala v Konferenčnej budove UJS konferencia s názvom Karpatskokotlinská geopolitická konferencia. Cieľom  konferencie bolo komplexne...

24th Central European Number Theory Conference

Touto cestou si Vás dovoľujeme informovať, že v septembri 2019 sa uskutoční 24. Stredoeurópska konferencia z teórie čísiel.  Termín...

Dohoda o spolupráci

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a ExxonMobil Centrum pre podporu podnikania Maďarsko uzavreli dohodu o spolupráci. Centrum podpory ExxonMobil...

Zasadala Vedecká rada EF UJS

15.04.2019 zasadala Vedecká rada EF UJS. Prítomní členovia EF UJS prerokovali a brali na vedomie hodnotenia činnosti...

VI. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE

25. apríla 2019 sa uskutočnilo finále súťaže pod názvom VI. Súťaž v príprave podnikateľských plánov, ktorú organizuje každoročne...

ŠVOČ 2018/19 – Výsledky

10. apríla 2019. sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v dvoch sekciách. Sekcia ekonomických vied Predsedom sekcie...

Podanie prihlášok na študijné programy EF UJS

Vážený uchádzač! Dovoľujeme Vás informovať ohľadne možnosti dodatočného podania prihlášok na bakalárske študijné programy zabezpečované Ekonomickou fakultou Univerzity...

Marketing vína – prednáška

Počas XV. Komárňanských univerzitných dní, dňa 9. apríla 2019 Gabriella Soós z Univerzity Eszterházy Károly (HU) vo...

PROJECT LIFE MANAGEMENT STUDY TOUR

V rámci Komárňanských Univerzitných dní sa uskutočnil ďalší Study tour zastávka projektu Project Life Management (EFOP-5.2.2-17, Program...

Dve zvláštne ceny pre študentov fakulty na XXXIV. Národnej vedeckej študentskej konferencie

XXXIV. Národná vedecká študentská konferencia (OTDK), Ekonomická sekcia sa konala v dňoch  11. - 13. apríla 2019...

Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho 2019

Dňa 14. februára 2019 Univerzita J. Selyeho usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v budove Konferenčného centra...

Moderná, komplexná a inovatívna výskumná činnosť na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho

Žiadosť fakulty o grant so zámerom podpory výskumnej činnosti EF UJS s názvom „Moderná, komplexná a inovatívna...

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2018/2019 univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Plánované sekcie týkajúce sa našej...

Výskum vzdelanostného zloženia obyvateľstva

V roku 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín finančne podporil projekt „Vzdelanostné zloženie obyvateľstva Slovenska podľa...

Výskum a analýza stavu úrovne ekonomickej kultúry maďarskej menšiny

  V roku 2018 Fond na podporu kultúry národnostných menšín finančne podporil projekt „Výskum a analýza stavu úrovne...

SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE DIPLOMOV PROGRAMU EXCELENTNÉHO ŠTIPENDIA PALLAS ATHÉNÉ

19. novembra 2018. sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie diplomov PROGRAMU EXCELENTNÉHO ŠTIPENDIA PALLAS ATHÉNÉ v aule Konfrenčnej budovy UJS. Na...

VI. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

Stredoškoláci pozor! Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a Študentská samospráva EF UJS už šiesty krát usporiadajú súťaž pod...

Grow with Google roadshow, autonómne vozidlá a prezentácia drónov a robotov na TvT 2018

V rámci Týždňa vedy a techniky na Ekonomickú fakultu UJS zavítala roadshow programu Grow with Google, záujemcovia...

Burzová špekulácia, administrácia serverov a inteligentné modelovacie metódy na TvT 2018

V rámci programu Týždňa vedy a techniky odzneli v stredu (07. 11. 2018) prednášky na témy burzovej špekulácie, administrácie...

Prednášky na témy robotiky a spracovania obrazov v rámci TvT 2018

V rámci programu Týždňa vedy a techniky odzneli v pondelok (05. 11. 2018) dve fakultou organizované prednášky:  Levente Tamás: Robotika...

„TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2018“ NA EF UJS

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v...

Vymenúvanie Prof. RNDr. Jánosa Tótha, PhD. za profesora matematiky

Dňa 19. septembra 2018 prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska v Prezidentskom paláci vymenoval vysokoškolských profesorov a profesoriek...

X. Medzinárodná Vedecká Konferencia Univerzity J. Selyeho

11-12. septembra 2018 v budove Konferenčného centra UJS sa uskutočnila X. Medzinárodná Vedecká Konferencia Univerzity J. Selyeho...

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Slávnosť sa uskutoční dňa 14. septembra 2018 o 10:30 hod. v aule Konferenčného centra Univerzity J. Selyeho (Hradná 2...

NÁVŠTEVA DELEGÁCIE Z UNIVERZITY TRISAKTI JAKARTA

14. septembra 2018 boli hosťami Ekonomickej fakulty UJS Prof. Ir. Asri Nugrahanti, PhD., prorektor Univerzity Trisakti Jakarta...

Zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2018/2019

Uskutočnili sa zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte na akademický rok 2018/2019. Tešíme sa veľkému záujmu uchádzačov...

Zápisy a termíny administrácie zápisov na Ekonomickej fakulte UJS v akademickom roku 2018/2019

Upozorňujeme poslucháčov fakulty a prijatých uchádzačov, že zápisy a termíny administrácie zápisov v akademickom roku 2018/2019 sa budú konať v nasledovných...

XXIV. ROČNÍK KONFERENCIE EMOK

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho bola organizátorom XXIV. ročníka prestížnej maďarskej marketingovej konferencie EMOK, ktorá  sa uskutočnila...

Úspešne prebehlo slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte UJS

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 9. a 10. júla v aule Konferenčného centra...

„7th International Workshop on Surface Engineering in Komárno“

V Konferenčnom centri UJS v dňoch 19 – 22. 06. 2018 sa konal workshop pod názvom „7th International Workshop...

I. Stretnutie Maďarských Ekonómov na Slovensku

14-15. júna 2018. v Konferenčnej budove UJS sa uskutočnilo I. Stretnutie Maďarských Ekonómov na Slovensku. Podujatie sa...

Prednáška amerického profesora na pôde EF UJS

V Konferenčnej budove UJS prednášal 23. mája 2018 na tému „Trendy a tendencie v oblastiach manažmentu a...

Podnikateľský workshop na Univerzite J. Selye

V rýchlo sa meniacom svete model celoživotného vzdelávania je nevyhnutným predpokladom trvalej udržateľnosti a je kľúčovou oblasťou...

Zasadnutie Vedeckej rady EF UJS

04. mája 2018. zasadala Vedecká rada Ekonomickej fakulty UJS. Prítomní členovia rady prerokovali hodnotenie činnosti fakulty v...

Našu fakultu navštívi medzinárodne uznávaný profesor

WORKSHOP INVITATION The Faculty of Economics of J. Selye University is pleased to invite you to attend  next event...

21. Konferencia ŠVOČ v Oradei – III. miesto študenta EF UJS

04. mája 2018 sa konala 21. Konferencia Študentskej Vedeckej Odbornej Činnosti v Oradei (Rumunsko) na Kresťanskej Univerzite Partium. ...

I. STRETNUTIE MAĎARSKÝCH EKONÓMOV NA SLOVENSKU - POZVÁNKA

Združenie maďarských ekonómov na Slovensku a Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho organizujú 14-15. júna 2018 I. Stretnutie maďarských...

POZVÁNKA - Interaktívny Podnikateľský Workshop

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho Vás srdečne pozýva na program s názvom:  „Prežitie, udržateľnosť a rast v slovenskom podnikateľskom...

Odovzdávanie ceny InnoIcon

V akademickom roku 2017/2018 vďaka spolupráci Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, akciovej spoločnosti iLex Systems a spoločnosti IBM Hungary...

Prednášajúci z Indie na našej fakulte

Dňa 18-ého apríla 2018 naši poslucháči sa oboznámili s ďalšou inovatívnou profesiou počas workshopu, s názvom „Value...

Univerzitné kolo ŠVOČ 2017/18 - VÝSLEDKY

11. apríla 2018. sa uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ. Študenti fakulty súťažili v dvoch sekciách. Sekcia ekonomických vied Predsedom sekcie...

Zmeny vo svete energií - Prednáška Mareka Senkoviča

10. aprila 2018. prednášal v rámci podujatia 14. Komárňanských univerzitných dní Marek Senkovič, hlavný ekonomický poradca generálneho riaditeľa...

V. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV – FINÁLE

28. marca 2018 sa uskutočnilo finále súťaže pod názvom V. Súťaž v príprave podnikateľských plánov, ktorú organizuje každoročne...

Pozvánka na workshop

Ekonomická fakulta UJS Vás srdečne pozýva na workshop pod názvom: Workshop on Value Analysis and Value Engineering (VA-VE) (Analýza...

Zasadnutie Vedeckej rady Ekonomickej fakulty

12. marca 2018 zasadala Vedecká rada EF UJS. VR EF UJS prerokovala najmä vedúcich tém dizertačných prác...

Prečo vybrať z ponuky študijných odborov EF UJS?

Výber správneho študijného odboru je zárukou úspešného zamestnania sa mladých po získaní vysokoškolského vzdelania. Najžiadanejšími odborníkmi v súčasnosti...

XVII. Súťaž prípadových štúdií

V dňoch od 24. - 26. februára 2018 sa konala súťaž v Maďarsku v meste Veszprém s...

Deň otvorených dverí Univerzity J. Selyeho 2018

Dňa 14. februára 2018 Univerzita J. Selyeho usporiadala Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutočnil v budove Konferenčného centra...

Študentská vedecká odborná činnosť - UNIVERZITNÉ KOLO

Rada ŠVOČ UJS vypisuje pre akademický rok 2017/2018  univerzitné kolo ŠVOČ pre študentov UJS. Konferencia sa koná pod...

X-CULTURE

Študenti Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa zúčastnili v poradí už dvanásty krát v programe riešenia prípadových štúdií...

V. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÝCH PLÁNOV

Stredoškoláci pozor! Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho a Študentská samospráva EF UJS už piaty krát usporiadajú súťaž pod...

XII. Konferencia Študentskej vedeckej odbornej činnosti

XII. Konferencia ŠVOČ (Študentská vedecká odborná činnosť) pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku sa konala 1. až...

Týždeň vedy a techniky na EF UJS

Týždeň vedy a techniky v roku 2017 sa  na EF UJS niesol v znamení rôznych zaujímavých podujatí...

Doplňujúce pedagogické štúdium, profesijných ekonomických predmetov - prieskum

Univerzita J. Selyeho sa angažuje o získanie akreditácie doplňujúceho pedagogického štúdia profesijných ekonomických predmetov. Akreditácia doplňujúceho pedagogického štúdia...

Dekanské voľno

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho RNDr. Peter Csiba, PhD. udeľuje dekanské voľno pre študentov EF UJS...

Výročná Konferencia Pracovnej skupiny Znalostného manažmentu MAV

Pracovná skupina Znalostného manažmentu Ekonomickej komisie Maďarskej Akadémie Vied (MAV) organizovala svoju každoročnú konferenciu dňa 25. októbra...

Zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Zasadnutie Akademickej obce Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho sa konalo  9. októbra 2017 o 13:00 hodine v Konferenčnom...

Študijní poradcovia

RNDr. Peter Csiba, PhD.,  dekan Ekonomickej fakulty, podľa článku 30 ods. 1 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho...

Slávnostné otvorenie akademického roka a inaugurácia dekana EF UJS

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 14. AKADEMICKÉHO ROKA NA UJS a inaugurácia dekana EF UJS Dňa 14. septembra 2017 sa konalo...

Medzinárodná vedecká konferencia UJS – Sekcia „Moderné informačno-komunikačné technológie a ich úloha vo vede a vo vzdelávaní”

Na Univerzite J. Selyeho sa v dňoch 12. – 13. septembra 2017 konala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom...

Medzinárodná vedecká konferencia UJS - Sekcia ekonomických vied

Na Univerzite J. Selyeho sa v dňoch 12. – 13. septembra 2017 konala Medzinárodná vedecká konferencia s názvom...

Zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte UJS na akademický rok 2017/2018

Uskutočnili sa zápisy na štúdium na Ekonomickej fakulte na akademický rok 2017/2018. Tešíme sa veľkému záujmu uchádzačov...

Výročná Konferencia Pracovnej skupiny Znalostného manažmentu

Pracovná skupina Znalostného manažmentu Ekonomickej komisie Maďarskej Akadémie Vied (MAV) organizuje svoju každoročnú vedeckú konferenciu znalostného manažmentu...

Slávnostné odovzdávanie diplomov na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 6. a 7. júla v aule Konferenčného centra...

Medzinárodná vedecká konferencia EMFSA 2017

Pedagógovia Ekonomickej fakulty UJS Ing. Renáta Machová, PhD. a PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD. sa zúčastnili za podpory...

Návšteva IBM Innovation Centra

Pedagógovia EF UJS a študent Ádám Páldi, ktorý bol ocenený zvláštnou cenou v rámci predmetu „Manažment inovácií“, navštívili 30.júna...

Finále Univerzít SR 2017 v basketbale

V dňoch 23. a 24. mája bolo usporiadané celoslovenské Finále Univerzít v basketbale v Košiciach. Nitriansky kraj na uvedenom...

Výjazdové stretnutie Maďarskej akadémie vied

Výjazdové stretnutie   "Pracovnej skupiny Non profit a verejný  marketing"  IX. Sekcie Marketingu  Maďarskej Akadémie Vied, ktorej predsedom je...

Odovzdávanie cien iLex innoICON

Študenti Inovačného manažmentu úspešne absolvovali skúšku prostredníctvom iLex innoICON v anglickom jazyku 27. apríla 2017 na Ekonomickej...

Návšteva firmy Audi Hungaria

Študenti Ekonomickej fakulty 28. apríla 2017 navštívili firmu Audi Hungaria v Győri. Známa firma, na základe svojej diverzifikácie...

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium na akademický rok 2017/18

Ekonomická fakulta v poradí druhý krát vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium v dennej a externej forme študijného...

Univerzitné kolo ŠVOČ - sekcia "Ekonomické vedy"

Na Univerzite J. Selyeho sa 5. apríla 2017 v akademickom roku 2016/2017 uskutočnilo Univerzitné kolo ŠVOČ ...

Účasť na OTDK

V dňoch 6. a 8. apríla 2017 sa konala Ekonomická sekcia XXXIII OTDK (XXXIII. Národná ŠVOČ), ktorú...

Úspech našich študentov na súťaži "XVI. Esettanulmány Megoldó Verseny"

V dňoch 25.-27. februára sa konala súťaž pod názvom „XVI. Esettanulmány Megoldó Verseny“ zameraný na riešenie prípadových štúdií...

Pohár univerzít Karpatskej kotliny

Reprezentanti UJS vo futsale a v basketbale sa zúčastnili na podujatí „Pohár univerzít Karpatskej kotliny“. Veľkolepé podujatie bolo...

IV. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – FINÁLE

Finále súťaže pre študentov stredných škôl s názvom IV. ŠUŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU organizovaná Ekonomickou fakultou...

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

OZNAM Na riadnom zasadnutí dňa 08.03.2017 Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho schválil nasledovné uznesenie: Uznesenie 08/03/2017-1 Akademický senát...

PRÍKAZ DEKANA

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho, RNDr. József Bukor, PhD., udeľuje dekanské voľno zamestnancom a študentom fakulty na...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Kandidát na obsadenie postu dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho: RNDr. Peter Csiba, PhD. Dátum volieb: 08.03.2017 Miesto: K1 Čas: 09:00 Ing...

ACTUAL ECONOMY: EURASIAN DISCOURSE ON GLOBAL CHALLENGES

V dňoch 26-27. januára 2017. sa zúčastnil a prednášal na medzinárodnej konferencii ACTUAL ECONOMY: EURASIAN DISCOURSE ON GLOBAL...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Vypísanie termínu volieb: 03.02.2017 Termín konania volieb dekana: 08.03.2017      Volebná komisia prijíma návrhy kandidátov na dekana fakulty od členov...

Zážitkové učenie na EF UJS

V letnom semestri akademického roku 2016/2017 ponúkne Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho v spolupráci s firmou iLex...

„Ekonomika a veda” – správa z podujatia

Pod záštitou Dekana EF UJS s cieľom založenia tradície sa konala 25. januára 2017 prvá konferencia pre...

International Conference on Enterprise Marketing and Globalization

V dňoch 12-13. decembra 2016. sa zúčastnil a prednášal na konferencii EMG 2016 (Enterprise Marketing and Globalization 2016)...

10th Indian Conference on Computer Vision, Graphics and Image Processing

V dňoch 19-22. decembra 2016 sa Štefan Gubo, odborný asistent Katedry matematiky a informatiky, zúčastnil konferencie 10th Indian...

Pozvánka na podujatie pod názvom "Ekonomika a veda"

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho Vás srdečne pozýva na vedecké podujatie „EKONOMIKA A VEDA“ s podtitulom Ranné etapy ekonomických PhD. výskumov...

Prednáška Imricha Hugyivára

15. decembra 2016 na záverečnej prednáške predmetu Finančná analýza prednášal študentom magisterského študjného programu Ekonomika a manažment podnikov...

Vedecký deň firmy iLEX

Poslucháči Univerzity J. Selyeho sa 12. decembra 2016 zúčastnili na prezentačnom dni firmy iLex v priestoroch firma...

IV. SÚŤAŽ V PRÍPRAVE PODNIKATEĽSKÉHO PLÁNU – VÝZVA

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho so Študentskou Samosprávou EF UJS už po štvrtý krát vyhlasujú súťaž pre študentov stredných škôl pod...

SIMULÁTOR BURZY NA FAKULTE

Vďaka spoločnostiam PartnersGroupSK a Pioneer Investments 08. decembra 2016. v rámci predmetu Finančná gramotnosť dostali študenti fakulty...

DOCTORAL WORKSHOP - PÉCS - REFERÁT

Podujatie pod názvom Doctoral Workshop sa konalo od 25. až do 27. novembra 2016 na Univerzite v Pécsi...

Online marketing v centre pozornosti na TvT

8. novembra 2016. v Konferenčnej budove UJS prednášal v tematike online marketingu v zastúpení Maďarskej nadácie pre...

Prednáška na tému Finančná dôvera a kultúra

16. novembra 2016 v miestnosti G310 budovy EF UJS prednášal na tému "Finančná kultúra a dôvera" pán...

Návšteva prezentačného centra podniku Törley

Ekonomická fakulta Univerzity J. Selyeho organizovala 24. októbra 2016 odborný výlet do do Budapešti, s cieľom návštevi prezentačného...

Prednáška Ing. Šárky Zapletelovej, PhD.

18. októbra 2016. (utorok) o 12:15 hod. v prednáškovej miestnosti č. K1 Konferenčného centra UJS prednášala v...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS - Výsledky

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho – Výsledky volieb ZVOLENÍ členovia doc...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS

Doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho Kandidáti do AS EF UJS doc...

Týždeň vedy a techniky v roku 2016

Týždeň vedy a techniky na Slovensku je organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v...

Pozvánka na prednášku

EF UJS Vás srdečne pozýva dňa 18. októbra 2016. (utorok) o 12:15 hod. do prednáškovej miestnosti č...

Pedagógovia Univerzity J. Selyeho členmi medzinárodného vedeckého tímu

Pod odborným vedením pána profesora Józsefa Poóra sa pedagógovia univerzity zapojili do medzinárodného vedeckého tímu v rámci...

Doktorandské štúdium

Po zápise 8 študentov na dennú a 8 študentov na externú formu štúdia sa začína vyučovanie na...

Doplňujúce voľby - AS EF UJS

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vyhlasuje doplňujúce voľby kandidátov na členstvo v Akademickom senáte Ekonomickej...

Výberové konanie

Dekan Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho vypisuje výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry ekonomiky, Katedry...

Konferencia na tému Podpora malých a stredných podnikov

Slovensko-maďarská obchodná a priemyselná komora, Veľvyslanectvo Maďarska a OTP Banka Slovensko, a.s. organizujú konferenciu pod názvom „Podpora malých...

Zasadnutie Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho

Termín: 30.09.2016 Miesto: budova Ekonomickej fakulty UJS, G313 Čas: 12:00 Program zasadnutia: Schválenie návrhov dekana na vymenovanie prodekanov Prodekan pre pedagogickú činnosť...

Projekt X-CULTURE

4 študentom EF UJS sa odovzdali certifikáty o aktívnej účasti v medzinárodnom projekte X-Culture. V roku 2016 sa študenti EF...

REFERÁT VIKTORA DEMINA - ĎALŠIE ŠPORTOVÉ ÚSPECHY V KANOISTIKE

27 až 29 mája boli zorganizované preteky Medzinárodnej regaty juniorov a pretekárov do 23 rokov v rýchlostnej kanoistike...

PROMÓCIE

Na Ekonomickej fakulte sa slávnostné odovzdanie diplomov konalo v dňoch 7. a 8. júla v aule konferenčného...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho OZNAM Na riadnom zasadnutí dňa 27.06.2016 Akademický senát Ekonomickej fakulty Univerzity J...

III. Konferencia odborného kolégia Collegium Józsefa Eötvösa

Od 31. mája do 3. júna 2016. sa konala v Budapešti III. Konferencia odborného kolégia Collegium Józsefa...

Doktorandské štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku

Doktorandské štúdium študijného programu Ekonomika a manažment podniku Termín podávania prihlášok do 10. augusta 2016 Doktorandský študijný program sa...

VOĽBY DEKANA EKONOMICKEJ FAKULTY UJS

Kandidát na dekana Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho  RNDr. József Bukor, PhD. Ing. Zoltán Šeben, PhD. Predseda Akademického senátu EF...

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.