Prodekani

Prodekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre vedeckovýskumnú činnosť

PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Osobná stránka

 

 

 

Prodekanka Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre vzdelávaciu činnosť:

PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD.
Osobná stránka

 

 

Poverený prodekan Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre zabezpečovanie kvality a PR fakulty:

Mgr. Szabó Dávid, PhD.
Osobná stránka

 

 

 

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.