Rada pre zabezpečovanie kvality

Členovia Rady pre zabezpečovanie kvality vzdelávania na FEI UJS

Mgr. Dávid Szabó, PhD.
prodekan poverený agendou zabezpečovania kvality na FEI UJS, predseda RZK FEI UJS, zástupca vednej oblasti Ekonómia a manažment

RNDr. Zoltán Fehér, PhD
vysokoškolský učiteľ, zástupca vednej oblasti Matematika

Ing. Ondrej Takáč, PhD
vysokoškolský učiteľ, zástupca vednej oblasti Informatika

Ing. Árpád Szabó, CSc.
Agroservis spol., s.r.o., konateľ spoločnosti, externý posudzovateľ, zástupca zamestnávateľov a ďalších zainteresovaných strán

PaedDr. Márk Csóka,
TVMaIdd, 2. ročník, zástupca študentov

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.