Vedecká rada

Členovia Vedeckej rady FEI UJS

Predseda: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.

Interní členovia:

prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. 
prof. László Szalay, DSc.
prof. RNDr. János Tóth, PhD. 
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc. 
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 
Dr. habil. Dr. Kálmán Csaba Liptai, PhD.
Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD
Dr. habil. Sándor Szénási, PhD. 

Externí členovia:

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. 
Dr. habil. Dr. Szilveszter Kovács, PhD.

Dokumenty

Rokovací poriadok Vedeckej rady FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.