Študentská vedecká odborná činnosť

Cieľom vedeckej aktivity študentov je podnietiť študentov k tvorivej vedeckej alebo odbornej činnosti, zvýšiť motiváciu prehĺbením poznania v oblasti vlastného študijného odboru, podporiť rozvoj ich nadania a umožniť im prezentáciu výsledkov na ďalších vedeckých fórach.

Univerzitná webová stránka ŠVOČ

ŠÚŤAŽNÝ PORIADOK ŠVOČ na FEI UJS

Najlepšie - komisiami odporúčané – práce môžu byť prezentované  na konferencii ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku.

WEBOVÁ STRÁNKA ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.