Vedecké časopisy

ACTA OECONOMICA UNIVERSITATIS SELYE

Acta Oeconomica Universitatis Selye je vedecký časopis Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v Komárne. V časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce súvisiace so zameraním časopisu: ekonómia a ekonomika, financie, manažment a marketing, obchod a podnikanie, kvantitatívne metódy a štatistika.

WEBOVÁ STRÁNKA ČASOPISU

SELYE E-STUDIES

Časopis SELYE E-STUDIES je online recenzovaný vedecký časopis Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho, registrovaný s prideleným číslom ISSN 1338-1598. V online časopise sa uverejňujú pôvodné vedecké práce  v anglickom, nemeckom, slovenskom, českom a maďarskom jazyku, ktoré súvisia so zameraním na ekonómiu a ekonomiku, manažment, financie, bankovníctvo, marketing, obchod a podnikanie, verejnú správu a regionálny rozvoj, kvantitatívne metódy a štatistiku. Časopis je registrovaný v medzinárodnej databáze EBSCO a Index Copernicus International.

WEBOVÁ STRÁNKA ČASOPISU

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.