Úradná výveska

Menný zoznam zvolených senátorov do Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
ABECEDNÝ ZOZNAM KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKUTLY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025
Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025
RIADNE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
OZNAM DEKANA č. 1/2024
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry informatiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Nariadenie dekana č. 1/2024 o postupu výberu najlepšej záverečnej práce na udelenie ceny rektora
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025
Voľby kandidátov na členstvo do študentskej časti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Nariadenie dekana č. 2/2023 o rozdelení prospechového štipendia .
Nariadenie dekana č. 1/2023 o rozdelení odborového štipendia ,
Príkaz dekana č. 1/2023 o podmienkach čerpania prázdnin doktorandov FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.