Úradná výveska

DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Nariadenie dekana č. 2/2023 o rozdelení prospechového štipendia .
Nariadenie dekana č. 1/2023 o rozdelení odborového štipendia ,
Príkaz dekana č. 1/2023 o podmienkach čerpania prázdnin doktorandov FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Oznam dekana č. 2/2023 o zmene termínu podania prihlášky na bakalárske štúdium študijných programov Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2023/2024
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024 - AKTUALIZOVANÉ
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023
Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.