Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2024/2025

Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024

Oznam dekana č. 2/2023 o zmene termínu podania prihlášky na bakalárske štúdium študijných programov Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium magisterských študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2023/2024 - AKTUALIZOVANÉ

Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023

Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023 (v znení zmien účinných od 21.01.2022)

Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022

Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022

Podmienky prijatia na študijné programy 3. stupňa vysokoškolského štúdia na FEI UJS na akademický rok 2020-2021

Podmienky prijatia na študijné programy 2. stupňa vysokoškolského štúdia na FEI UJS na akademický rok 2020-2021

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na EF UJS pre akademický rok 2020/2021

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2019/2020

Podmienky prijatia na študijné programy magisterského štúdia na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2019/2020

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na EF UJS pre akademický rok 2019/2020

Podmienky prijatia na doktorandské štúdium na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijatia na študijné programy magisterského štúdia na EF UJS pre akademický rok 2018/2019

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na EF UJS pre akademický rok 2018/2019

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.