Katedra informatiky

O katedre

Vítame Vás na stránke Katedry informatiky!

Katedra informatiky svoju novodobú históriu začala písať 6. februára 2020, kedy na základe rozhodnutia Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky sa bývalá Katedra matematiky a informatiky rozdelila na dve samostatné katedry. Katedra informatiky sa dnes zameriava predovšetkým na výskum v rôznych oblastiach informatiky, aplikovanej informatiky, robotiky, na výskum v oblasti teórie vyučovania informatiky a na výučbu predmetov v nasledovných študijných programoch:

  • Aplikovaná informatika na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia,
  • Učiteľstvo informatiky (v kombinácii) na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia,
  • Podnikové hospodárstvo a manažment na bakalárskom stupni štúdia,
  • Predškolská a elementárna pedagogika na bakalárskom stupni štúdia,
  • Rozvoj vidieka na bakalárskom stupni štúdia,
  • Teória vyučovania matematiky a informatiky na doktorandskom stupni štúdia.

Katedra informatiky disponuje moderne vybavenými učebňami s dobrým materiálovým zabezpečením a jej súčasťou je aj Inteligentné robotické centrum, ktoré zabezpečuje dobrý prístrojový a technický základ pre výskum a vedeckú spoluprácu. Zamestnanci katedry venujú značnú pozornosť aj príprave vysokoškolských učebných materiálov, zúčastňujú sa na vedeckých konferenciách, sympóziách a aktívne sa zapájajú do riešenia domácich aj zahraničných projektov.

 

Výskum

Inteligentné robotické centrum

Inteligentné robotické centrum bolo vybudované vďaka úspešnej realizácii projektu OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“ v roku 2015. Inteligentné robotické centrum je na Katedre informatiky umiestnené na prvom poschodí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Hlavým cieľom Inteligentného robotického centra FEI UJS je realizácia výskumu a vývoja pomocou existujúcej infraštruktúry centra v nasledovných oblastiach: inteligentná robotika; inteligentný priestor (Ispace); eto-robotika (ETOSPACE); komunikácia medzi človekom a strojom; autonómna robotika (AUTOR); spolupráca robotických systémov; spolupráca leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV); snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov; bezpečnosť dopravy a vozidiel; počítačové videnie (3DVis) a výskum zameraný na databázové systémy, dátové štruktúry a na spracovanie informácií pomocou CLOUDu.

Zároveň na báze existujúcej infraštruktúry so zabezpečením ďalších špeciálnych prístrojov a softvérov bude možné výskum rozšíriť aj do ďalších oblastí priorít RIS3, napr. so spracovaním a vyhodnocovaním počítačového videnia a obrazov v reálnom čase s možnosťou využitia v biomedicíne a biotechnológii.

Riaditeľom Inteligentného robotického centra je: RNDr. Štefan Gubo, PhD.

Kontakt

Edita Lami

Asistentka Katedry informatiky
E-mail:
Tel.: +421 35 3260 854

Osobná stránka

Adresa:

Katedra informatiky
Fakulta ekonómie a informatiky
Univerzita J. Selyeho
Elektrárenská 2. P.O. BOX 54.
945 01, Komárno
Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.