Študijný program Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov  

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku získa vzdelanie tretieho stupňa s uplatnením vo výskume (ako výskumník alebo VŠ učiteľ). Absolvent sa uplatní všade, kde je potrebná vedecká práca v oblasti ekonomiky a manažmentu, ako vedúci alebo člen tvorivého tímu vo verejnom alebo súkromnom sektore, v priemysle, v podnikoch z rôznych oblastí výroby a služieb.

Odborová komisia pre doktorandský študijný program Ekonomika a manažment podniku

Členovia Odborovej komisie pre doktorandský študijný program Ekonomika a manažment podniku:

prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. - predseda 
prof. Dr. Andrea Bencsik, CSc.
prof. Dr. László Józsa, CSc.
prof. Dr. József Poór, DSc.
Dr. habil. Ing. Péter Karácsony, PhD.
Dr. habil. Renáta Machová, PhD.
doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD.
prof. Ing. Valdimír Gazda, PhD.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.