Komisia programu Erasmus+

Fakultný koordinátor Erasmus + :
PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD.
E-mail:
Telefón: +421 35 32 60 654

Fakultná komisia programu Erasmus+ 

Členovia:

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. - predseda Fakultnej komisie Erasmus+
Ing. Norbert Gyurián, PhD. - člen komisie
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. - Prodekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre vzdelávaciu činnosť
Ing. Zoltán Šeben, PhD. - katedrový koordinátor na Katedre manažmentu
doc. RNDr. Ferdinand Filip, PhD. - Katedrový koordinátor na Katedre matematiky a informatiky
Mgr. Endre Hevesi, PhD. - Katedrový koordinátor na Katedre odbornej jazykovej prípravy a komunikácie
Péter Márk Izsó - za študentskú samosprávu FEI UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.