Komisia programu Erasmus+

Fakultná komisia programu Erasmus+: 

PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. - predseda fakultnej komisie Erasmus+
Ing. Norbert Gyurián, PhD. - člen komisie
PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. - Prodekana Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre vzdelávaciu činnosť
Ing. Zoltán Šeben, PhD. - katedrový koordinátor na Katedre manažmentu
doc. RNDr. Ferdinand Filip, PhD. - Katedrový koordinátor na Katedre matematiky a informatiky
Mgr. Endre Hevesi, PhD. - Katedrový koordinátor na Katedre odbornej jazykovej prípravy a komunikácie
Mgr. Adam Páldi - za študentskú samosprávu FEI UJS

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.