Komisia programu Erasmus+

Fakultná komisia programu Erasmus+: 

Predseda fakultnej komisie Erasmus+: PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD.
Člen komisie: Ing. Norbert Gyurián, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre ekonomiky: PhDr. Enikő Korcsmáros, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre manažmentu: Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre matematiky a informatiky: doc. RNDr. Filip Ferdinand, PhD.
Katedrový koordinátor na Katedre odbornej jazykvej prípravy a komunikácie: Mgr. Endre Hevesi, PhD.
Za študentskú samosprávu FEI UJS: Bc. Adam Páldi.

ERASMUS_ertekelo_lap_Bodove_hodnotenie_ERASMUS (322.58 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.