Akademický senát

Predseda AS FEI UJS
Ing. Zoltán Šeben, PhD.

Podpredsedovia AS FEI UJS:

doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. – zamestnanecká časť
Bc. János Mészáros – študentská časť

Členovia AS FEI UJS:

Zamestnanecká časť:

 1. RNDr. Štefan Gubo, PhD., Katedra informatiky
 2. RNDr. Zoltán Fehér, PhD., Katedra matematiky
 3. doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD., Katedra matematiky
 4. Ing. Zoltán Šeben, PhD., Katedra manažmentu
 5. Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.,  Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie
 6. Ing. Ondrej Takáč, PhD., Katedra informatiky
 7. Mgr. Tibor Zsigmond PhD., Katedra manažmentu

Študentská časť:

 1. Bc. János Mészáros
 2. Bc. Zsófia Ružíková
 3. Krisztina Cseh
 4. Barbara Balogh

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v roku 2023

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v roku 2022

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v roku 2021

Správa o činnosti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho v roku 2020

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2019

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2018

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2017

Správa o činnosti Akademického senátu Ekonomickej fakulty Univerzity J. Selyeho v roku 2016

Rok. poriadok Akademického senátu Ekonomickej fakulty UJS - A Kari Szenátus ügyrendje (42.36 kB 2011-06-08 13:10:58)

Zásady volieb do AS EF UJS - A SJE Kari Szenátusának választmányi szabályzata (47.5 kB 2012-04-05 09:53:51)

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.