Katedra matematiky

O katedre

Katedra matematiky

Srdečne Vás vítame na stránke Katedry matematiky Fakulty ekonomiky a informatiky Univerzity J. Selyeho.

Katedra matematiky zabezpečuje výučbu matematiky a štatistiky v študijných programoch:

• Učiteľstvo matematiky (bakalárske a magisterské štúdium)
• Teória vyučovania matematiky a informatiky (doktorandské štúdium)
• Aplikovaná informatika (bakalárske a magisterské štúdium)
• Podniková ekonomika a manažment (bakalárske štúdium)
• Predškolská a elementárna pedagogika (bakalárske a magisterské štúdium)
• Učiteľstvo primárneho vzdelávania (magisterské štúdium)
• Rozvoj vidieka (bakalárske štúdium)

Popri výučbe v uvedených študijných programoch pripravujeme učebné materiály a odborné publikácie, zúčastňujeme sa na vedeckých konferenciách a odborných podujatiach.

V rámci výskumnej a publikačnej činnosti sa venujeme vybraným oblastiam teórie čísel a matematickej analýzy, ako aj možnostiam využitia interaktívnych prostriedkov vo výučbe matematiky a aktuálnym otázkam teórie vyučovania a didaktiky matematiky.

Výskum

Inteligentné robotické centrum  (Intelligent RoboTics Center)

Inteligentný robotický centrum pod vedením prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc. bol vybudovaný vďaka úspešnej realizácie projektu OPVaV-2015/1.1/03-SORO s názvom „Modernizácia a skvalitnenie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja UJS v oblasti nanotechnológie a inteligentného priestoru“ v roku 2015. Inteligentný robotický centrum je na Katedre matematiky a informatiky, umiestnený na prvom poschodí Dôstojníckeho pavilónu v Komárne.

Hlavým cieľom Inteligentného robotického centra EF UJS je realizácia výskumu a vývoja pomocou existujúcej infraštruktúry centra v nasledovných oblastiach: inteligentná robotika, inteligentný priestor (Ispace), eto-robotika (ETOSPACE), komunikácia medzi človekom a strojom, autonómne roboty (AUTOR), spolupráca robotických systémov, leteckých systémov/vozidiel (UAS/UAV), snímanie, spracovanie a vyhodnocovanie 2D a 3D obrazov, počítačové videnie (3DVis),  bezpečnosť dopravy a vozidiel a výskum zameraný na databázové systémy, dátové štruktúry a na spracovanie informácií pomocou CLOUDu.

Zároveň na báze existujúcej infraštruktúre so zabezpečením ďalších špeciálnych prístrojov a softvérov bude možné rozšíriť výskum aj do ďalších oblastí priorít RIS3, napr. so spracovaním a vyhodnocovaním počítačového videnia obrazov aj v reálnom čase možnosť využitia v biomedicíne a biotechnológii.

Kontakt

Asistentka Katedry matematiky a informatiky

Edita Lami


Osobná stránka


Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Ekonomická fakulta
Elektrárenská 2. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.