TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2023 NA FAKULTE EKONÓMIE A INFOMATIKY UJS

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Týždeň vedy a techniky sa v roku 2023 uskutoční v období 6. - 12. november 2023.

Informácie o podujatiach v celej SR v rámci Týždňa vedy a techniky nájdete na stránke: www.tyzdenvedy.sk.

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho sa každoročne zapája svojimi sprievodnými podujatiami do Týždňa vedy a techniky. Tohtoročné sprievodné podujatia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.