XVI. ŠVOČ PRE ŠTUDENTOV MAĎARSKEJ NÁRODNOSTI ŽIJÚCICH NA SLOVENSKU – VÝSLEDKY

26-27. 11. 2021 sa konala konferencia ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). ŠVOČ sa uskutočnila na pôde Univerzity Filozofa Konštantina v Nitre. Študenti našej fakulty prezentovali svoje práce v troch sekciách. Výsledky sekcií:
 
Sekcia ekonomiky – Odbor ekonomiky
 
I. miesto: Bc. Monika Esseová - Bc. Roland Marča (Univerzita J. Selyeho)
 
II. miesto: Mgr. Rebeka Ambrus (Univerzita J. Selyeho)
 
III. miesto: Mgr. Noémi Fóthy (Univerzita J.  Selyeho)
 
Porota odporučila na OTDK všetky tri práce.
 
Sekcia ekonomiky – Odbor manažmentu
 
I. miesto: Bc. Ádám Szabó (Univerzita J. Selyeho)
 
III. miesto: Boglárka Badari (Univerzita J. Selyeho)
 
III. miesto: Bc. Roland Marča (Univerzita J. Selyeho
 
III. miesto: Mgr. Vivien Pásztóová (Univerzita J. Selyeho)
 
Okrem štyroch ocenených odporučila odborná porota na OTDK aj prácu Zoltána Leczkésiho (Vysoká škola ekonomická v Praze). V sekcii Informatika, Inžinierstvo a Matematika zastupoval našu fakultu Bc. Balázs Vígh a získal II. miesto.
 
Gratulujeme všetkým účastníkom súťaže!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.