Odborná pax – win-win možnosť pre firmy a študentov

Odborná prax je veľmi dôležitou udalosťou ako z hľadiska študentov, tak aj firiem, veď je možné, že prostredníctvom nej sa navzájom spoznajú firma a jej budúci zamestnanec. Je to skutočne obojstranne výhodná (win-win) situácia, ktorá poskytuje študentom príležitosti na rozvoj a zároveň pre firmu poskytuje inovačné možnosti. Toto vzájomné spoznávanie uľahčuje odborná prax Fakulty ekonómie a informatiky (FEI) Univerzity J. Selyeho. Rozhranie fakulty, prax.ujs.sk, umožňuje firmám, mimovládnym i neziskovým organizáciám vyberať si praktikantov priamo z univerzity. FEI vyžaduje od študentov odboru Aplikovaná informatika a odboru Ekonomika a manažment podniku minimálne trojtýždňovú povinnú prax. Po získaní diplomu sa študent môže stať užitočným zamestnancom pre firmu/inštitúciu, u ktorej sa prax realizovala, keďže sa počas praxe zoznámil s jej úlohami a výzvami. Prax študentov a tým pádom ani práca, ktorú vykonávajú, nemusí byť nákladom pre organizáciu, ktorá poskytuje príležitosť na prax.
Rozhranie FEI umožňuje firmám, mimovládnym i neziskovým organizáciám zverejňovať príležitosti na odbornú prax, následne fakulta predbežne preverí uchádzačov a firma/organizácia sa môže podľa vlastného uváženia, po prípadnom prijímacom pohovore rozhodnúť prijať alebo odmietnuť študenta.

Po uplynutí doby praxe môže firma aj študent dostať spätnú väzbu o vykonanej práci.

Viac informácií na webovej stránke prax.ujs.sk .

 

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.