ŠVOČ 2021/2022 –VÝSLEDKY

Dňa 04. mája 2022 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Študenti fakulty súťažili v dvoch sekciách.

Sekcia Ekonomické vedy

Predsedom sekcie bola prof. Dr. László Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., Mgr. Tibor Zsigmond, PhD. a Mgr. Szilárd Szigeti. Komisia hodnotila 6 prác. Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Monika Esseová - Digitálne kompetencie 21. storočia očami zamestnancov
  2. Bc. Roland Marča - Vplyv pandémie na mikro, malé a stredné podniky so zreteľom na zákazníka
  3. Bc. Angelika Czókolyová - Zmeny na pracovisku v tieni koronavírusu

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Aranka Boros, Krisztián Kürthy, Bc. Viktória Zsolnaiová – Bc. Laura Ternyilaová.

Sekcia Matematické a informatické vedy

Predsedom sekcie bol doc. RNDr. József Bukor, PhD. Komisia pracovala v zložení: PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD., Dr. habil. Sándor Szénási, PhD. a Mgr. Dávid Paksi. Komisia hodnotila 5 prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Tilla Izsák - Analýza a predikcia kryptomien pomocou algoritmu strojového učenia SVM
  2. Bc. Alexander Benkő - Online kontrola závlahy a klímy fóliovníku
  3. František Bukor - Detekcia prízemných mrazov pomocou arduina

Gratulujeme všetkým účastníkom súťaže!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.