ŠVOČ 2023/2024 –VÝSLEDKY

Dňa 24. apríla 2024 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Študenti fakulty súťažili v troch sekciách.

Sekcia Ekonomické vedy - Marketing

Predsedkyňou sekcie bol Dr. habil. Ing. Hajabáč Machová Renáta, PhD.. Komisia pracovala v zložení: Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD., Ing. Zoltán Šeben, PhD. a Mgr. Adriana Kinczer. Komisia hodnotila 6 prác. Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Hajnalka Molnár – Rola udržateľnosti v modernej spotrebiteľskej spoločnosti
  2. Bc. Vanessza Bölcsová – Psychologické pozadie udržateľných spotrebiteľských rozhodnutí
  3. Bc. Réka Harastiová – Vplyv inflácie na dopyt na dopyt po produktoch FMCG a na rozhodnutie spotrebiteľov

Do ďalšieho kola postúpila aj práca študentky Vivien Tóth.  

Sekcia Ekonomické vedy II. – Strategické otázky na mikro- a makro úrovni

Predsedom sekcie bol prof. Dr. Mihály Ormos, PhD.. Komisia pracovala v zložení: Dr. habil. József Káposzta, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. a Bc. János Mészáros. Komisia hodnotila 6 prác. Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Szilárd Nagy – Kľúč k výkonu motivácia na pracovisku
  2. Bc. Anna Györök – Konkurenčné výzvy malých a stredných podnikov
  3. Bc. Kristián Kurcz – Čo priťahuje do študentských organizácií? Analýza motivácie univerzitných študentov

Do ďalšieho kola postúpila aj práca študentky Barbara Zsemlyeovej.  

Sekcia Matematické a informatické vedy

Predsedom sekcie bol prof. Sándor Szénási, PhD. Komisia pracovala v zložení: prof. László Szalay DSc., doc. RNDr. József Bukor, PhD., László Marák, PhD. a Mgr. Balázs Vígh. Komisia hodnotila 6 prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili a postúpili aj do ďalšieho kola súťaže:

  1. Dániel Újvári - Úprava kruhových reťazcov s inverziou
  2. László Szoboszlai – Maximálny prietokový simulátor
  3. Štefan Müller – Monitorovanie a analýza sieťovej prevádzky

V sekcii Pedagogické a chemické vedy zastupoval našu fakultu študent magisterského štúdia Bc. František Ribní prácou s názvom „Špecifiká sociálnych kompetencií informatikov získal I. miesto.

Gratulujeme všetkým účastníkom súťaže!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.