Program ERASMUS + BIP organizovaný Partium Christian University of Oradea

Prezenčná časť programu Erasmus + BIP organizovanej Partium Christian University of Oradea s názvom „Úloha riadenia podniku v spoločenskej zodpovednosti firiem“ bola realizovaná v Oradei v období  4 – 8. apríl 2022. Okrem kolegov a študentov z hosťujúcej Fakulty ekonómie a sociálnych vied Partium Christian University of Oradea sa zúčastnili programu aj pedagógovia a študenti z fakulty Kelety Faculty of Business and Management z inštitúcie Óbuda University a Fakulty ekonómie a informatiky (FEI) Univerzity J.. FEI reprezentovali študenti Bence Csinger a Tibor Ádám Mocsári.

Bence Csinger zhrnul udalosť nasledovne: „Ústredná téma programu mobility bola postavená na úlohe corporate governance v oblasti spoločenskej zodpovednosti firiem s cieľom podporiť spoločné vzdelávanie a tímovú prácu. Primárnym účelom mojej účasti na mobilite bolo rozšírenie a rozvoj mojich teoretických vedomostí prostredníctvom vytvárania nových vzťahov a spolupráce v tímovej práci. Cesta do Oradey sa uskutočnila v pondelok a po príchode nás srdečne privítali organizátori programu BIP a študenti Partium Christian University. Po registrácii nasledovalo predstavenie študentov, podrobné predstavenie programu BIP a spoločný obed v popoludňajších hodinách, kedy sme sa mali možnosť trochu lepšie sa spoznať a ubytovať sa. Na druhý deň dopoludnia sme si mohli vypočuť dve mimoriadne zaujímavé a prednášky, počas ktorých sme sa zoznámili so svetom spoločensky zodpovedného podnikania a obohatili sme sa tak množstvom užitočných informácií pre danú tímovú úlohu. Po obede nasledovalo rozdelenie študentov do jednotlivých tímov, pričom sa brala do úvahy najmä to, aby v každom tíme boli študenti z viacerých inštitúcií, následne boli zadané projektové úlohy. Streda bola venovaná vypracovaniu prípadových štúdií s možnosťou využitia dvoch mentorských konzultácií. Každý tím pracoval celý deň na riešení projektu. Projekty boli prezentované nasledujúci deň, štvrtok, kedy mal každý tím možnosť prezentovať svoj vlastný nápad riešenia v rozsahu max. 30 minút. Po prezentáciách nám organizátori počas popoludnia zabezpečili oddychový program. V piatok bola prezenčná časť projektu BIP uzatvorená, organizátori vyhodnotili prácu tímov a zverejnili poradie tímov. Po vyhlásení výsledkov sme sa mohli zúčastniť kultúrneho programu, nakoľko sme mali možnosť absolvovať 3-hodinovú prehliadku mesta, po ktorej nasledoval spoločný obed a cesta domov. Celkovo som nesmierne rád, že som sa mohol zúčastniť programu, mal som veľa pozitívnych skúseností a určite to nebolo poslednýkrát, čo som sa zúčastnil študentskej mobility.“

Na základe poradia tímov zostaveného mentormi a odborníkmi z praxe sa na 1. mieste umiestnil tím so študentom Bence Csinger a na 2. mieste tím so študentom Ádám Tibor Mocsári. Gratulujem!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.