ŠVOČ 2019/2020 –VÝSLEDKY

Dňa 21. apríla 2021 sa uskutočnilo univerzitné kolo študentskej vedeckej odbornej činnosti (ŠVOČ) na UJS. Podujatie bolo realizované online formou vo virtuálnom priestore. Študenti fakulty súťažili v troch (Ekonomické vedy I. a II, sekcia Pedagogiky a prírodných vied) sekciách.

Sekcia Ekonomických vied I. – Sekcia ľudské zdroje

Predsedom sekcie bola prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD., PhDr. Zsuzsanna Gódány a Mgr. Barnabás Szabó. Komisia hodnotila 7 prác. Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Roland Marča - Skúmanie tendencie zahraničnej pracovnej mobility v okrese Nové Zámky

  2. Bc. Vivien Pásztóová - Analýza manažmentu rozmanitosti na organizačnej úrovni

  3. Bc. Dominika Diósi - GDP alebo GNH (General National Happiness)

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Boglárka Badari, Diana Ignácová, Birgitta Szonja Sárközi a Ádám Szabó.

Sekcia Ekonomických vied II. – Sekcia marketing – inovácia – spoločnosť

Predsedom sekcie bol prof. Dr. László Józsa, CSc. Komisia pracovala v zložení: PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., Ing. Zoltán Šeben, PhD., PaedDr. Ladislav Végh, PhD. a Mgr. Ádám Páldi. Komisia hodnotila 9 prác.

Prvé tri miesta v sekcii obsadili:

  1. Bc. Rebeka Ambrus - Vplyv zeleného marketingu na spotrebiteľské správanie v rámci výrobkov s obsahom palmového oleja

  2. Bc. Monika Esseová – Roland Marča - Trendy, ekonomické zmeny a ich charakteristika v tieni COVID-19 - medzinárodné porovnanie

  3. Balázs Vígh - Inteligentne hodiny ovladane arduinom

Do ďalšieho kola postúpili aj práce nasledujúcich študentov: Bc. Noémi Fóthy, Milán Adrián Maricsek, János Mészáros a Klaudia Rigó.

Podrobné výsledky sú dostupné na webovej stránke tdk.ujs.sk.

Gratulujeme všetkým účastníkom súťaže!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.