ŠVOČ (OTDT) 2024

Na zasadnutí Národnej rady ŠVOČ (OTDT) dňa 9. apríla 2024 predsedníctvo organizácie na základe vynikajúcej organizačnej práce počas 36. ročníka Sekcie ekonomických vied ŠVOČ (OTDK) udelila cenu pre vynikajúceho organizátora TDK  Dr. habil. Petrovi Csibovi, PhD. dekanovi Fakulty ekonomiky a informatiky Univerzity J. Selyeho a Imrichovi Antalíkovi, PhD. prodekanovi pre vedeckovýskumnú činnosť, ktorý zároveň prijal menovanie za podpredsedu odbornej komisie OTDT pre ekonomické vedy.

V duchu tímovej spolupráce si zástupcovia fakúlt prevzali ocenenia v mene celého výkonného tímu 36. sekcie OTDK pre ekonomiku s venovaním svojich kolegov organizátorov.

Ocenenie si prevzal aj József Bukor, PhD. prorektor pre vedu a výskum, ktorý bol ocenený za dlhoročnú organizáciu konferencie ŠVOČ pre študentov maďarskej národnosti žijúcich na Slovensku (FTDK). Stretnutie sa uskutočnilo v utorok 9. apríla 2024 o 14.00 h v Aule Magna Fakulty práva a politických vied ELTE v Budapešti.

Oceneným srdečne blahoželáme!

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.