OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ RIADNYCH VOLIEB

Akademický senát Univerzity J. Selyeho vyhlasuje

RIADNE Voľby NA členstvo v ŠTUDENTSKEJ ČASTI Akademického senátu UJS

(6 miest: z toho 2 miesta za študentskú časť Pedagogickej fakulty,

2 miesta za študentskú časť Fakulty ekonómie a informatiky,
2 miesta za študentskú časť Reformovanej teologickej fakulty)

Vyhlásenie volieb: 28. júna 2022

Termín a miesto konania volieb: 27.9.2022 – 28.9.2022

27.9.2022, 9.00-12.00 hod., v miestnosti T309 v budove Pedagogickej fakulty Univerzity J. Selyeho
27.09.2022, 13.00-16.00 hod., v miestnosti G307 (zasadačka) v budove Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
28.09.2022, 9.00-12.00 hod., v miestnosti č. 8 v budove Reformovanej teologickej fakulty Univerzity J. Selyeho
28.09.2022, 13.00 – 16.00 hod., vo vestibule budovy Konferenčného centra

Členovia študentskej časti akademickej obce UJS môžu hlasovať na ľubovoľnom  mieste.

Neanonymné návrhy kandidátov študentskej časti akademickej obce danej fakulty predkladajú členovia študentskej časti akademickej obce príslušnej fakulty predsedovi volebnej komisie písomne cez podateľňu najneskôr desať (10) pracovných dní pred dňom konania volieb, t.j. do 13. septembra 2022, 12.00 hodNávrhový formulár

Zoznam kandidátov bude zverejnený do 19. septembra 2022 na webovej stránke UJS.

Výsledky volieb vyhlási predseda volebnej komisie najneskôr do 30. septembra 2022 na úradných výveskách a na webovej stránke UJS.

Členovia volebnej komisie:

Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD. – predseda volebnej komisie
Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky, PF UJS
Bratislavská cesta 3322, Komárno, 94501, Miestnosť č. T510, Tel.:  +421 35 32 60 775
E-mail: 

PaedDr. Krisztina Czakóová, PhD. 
Peter Lakky -
Zotmund Balázs Sipos - 

 

doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
predsedníčka AS UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.