Vydanie publikácie medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE

V rámci vysokoškolského vzdelávacieho programu Erasmus+ Strategické partnerstvo Poly-Universe in Teacher Training Education (PUNTE 2020-1-HU01-KA203-078810), za účasti Univerzity J. Selyeho, vznikla metodická príručka v anglickom jazyku „PUNTE Methodological Studies“. Na spoločnej publikácii partnerských inštitúcií sa podieľali aj vyučujúci Katedry matematiky UJS Zoltán Fehér a Ladislav Jaruska.

Príručka na viac ako 200 stranách sumarizuje metodické základy využívania inovatívneho vzdelávacieho nástroja Poly-Universe, ako možnosti jeho zavedenia do vzdelávania budúcich učiteľov v matematických aj interdisciplinárnych oblastiach.

Publikácia je voľne dostupná na webovej stránke projektu:

https://www.punte.eu/punte-study/

Projekt PUNTE 2020-1-HU01-KA203-078810 a vydaná publikácia sú financované Európskou komisiou. Názory vyjadrené v tejto publikácii nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej komisie.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.