Pozvánka na slávnostné odovzdanie diplomov

P o z v á n k a 

Dňa 11. a 12. júla 2022 (pondelok, utorok) sa koná slávnostné odovzdanie diplomov absolventom Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho.

V mene Fakulty ekonómie a informatiky Vás srdečne pozývam na akademickú slávnosť fakulty.

Dr. habil RNDr. Peter Csiba, PhD.
dekan FEI UJS

Harmonogram slávnostného odovzdávania diplomov:  

11. júl 2022
11:00 - 12:30 hod.

Aplikovaná informatika - magisterské štúdium, denná forma
Ekonomika a manažment podniku - magisterské štúdium, denná forma
Ekonomika a manažment podniku – rigorózne konanie
Ekonomika a manažment podniku – doktorandské štúdium

12. júl 2022
9:00- 10:30 hod.

Podnikové hospodárstvo a manažment - bakalárske štúdium, denná forma

13:30- 15:00 hod.

Aplikovaná informatika - bakalárske štúdium, denná forma
Podnikové hospodárstvo a manažment - bakalárske štúdium, externá forma

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.