Úradná výveska

Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2022/2023 (v znení zmien účinných od 21.01.2022)
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
Informácia o dodatočnom prijímacom konaní na bakalárske štúdium na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho pre akademický rok 2021/2022.
Podmienky prijatia na študijné programy tretieho stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022
Podmienky prijatia na študijné programy druhého stupňa vysokoškolského štúdia na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022
Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS
DOPLŇUJÚCE VOĽBY KANDIDÁTOV NA ČLENSTVO V AKADEMICKOM SENÁTE FAKULTY EKONÓMIE A INFORMATIKY UNIVERZITY J. SELYEHO
Oznam dekana č. 1/2021
Pozvánka na zasadnutie AS FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie FEI UJS
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry manažmentu FEI UJS
Podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho na akademický rok 2021/2022
Výberové konanie na obsadenie funkčného miesta vedúceho Katedry matematiky FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.