Vedecká rada

Členovia Vedeckej rady FEI UJS

Predseda: Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD.

Interní členovia:

prof. Dr. Mihály Ormos, PhD. 
prof. László Szalay, DSc.
prof. RNDr. János Tóth, PhD. 
prof. Dr. Annamária Várkonyiné Kóczy, DSc. 
prof. Dr. László Józsa, CSc.
doc. RNDr. József Bukor, PhD.
doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. 
Dr. habil. Ing. Renáta Machová, PhD
Dr. habil. Sándor Szénási, PhD. 

Externí členovia:

doc. PhDr. Ing. Ladislav Mura, PhD. 
doc. Ing. Tomáš Dudáš, PhD. 
Dr. habil. Dr. Kálmán Liptai, PhD.

Dokumenty

Rokovací poriadok Vedeckej rady FEI UJS

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.