Rada pre zabezpečenie kvality

Členovia Rady pre zabezpečenie kvality vzdelávania na FEI UJS

Členovia komisie za zamestnaneckú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho:

PhDr. Imrich Antalík, PhD.
Ing. Zoltán Šeben, PhD.
Mgr. Andrea Tornóczi Nagy

Členovia komisie za študentskú časť akademickej obce Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho:
Fóthy Noémi

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.