Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie zabezpečuje výučbu cudzích jazykov a odbornej komunikácie na Fakulte ekonómie a informatiky. Študenti v študijnom programe Podnikové hospodárstvo a manažment študujú anglický alebo nemecký jazyk vo všetkých šiestich semestroch. Študenti v rámci programu Ekonomika a manažment podniku študujú cudzí jazyk tri zo štyroch semestrov.

Cieľom katedry je rozvíjať profesionálne komunikačné schopnosti študentov v cudzom jazyku. Dôraz sa kladie na rozvoj odborných komunikačných zručností s využitím vhodnej odbornej slovnej zásoby. Získavaním potrebných zručností študenti budú pripravení používať daný cudzí jazyk v pracovnom prostredí.

Študenti študijného programu Aplikovaná informatika si môžu vybrať anglický jazyk ako voliteľný predmet počas troch semestrov.

Odborná literatúra (32.5 kB 2014-09-30 08:47:06)

Asistent Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:

Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.