Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie

O katedre

Katedra odbornej jazykovej prípravy a komunikácie zabezpečuje výučbu cudzích jazykov a odbornej komunikácie na Fakulte ekonómie a informatiky. Študenti v študijnom programe Podnikové hospodárstvo a manažment študujú anglický alebo nemecký jazyk vo všetkých šiestich semestroch. Študenti v rámci programu Ekonomika a manažment podniku študujú cudzí jazyk tri zo štyroch semestrov.

Cieľom katedry je rozvíjať profesionálne komunikačné schopnosti študentov v cudzom jazyku. Dôraz sa kladie na rozvoj odborných komunikačných zručností s využitím vhodnej odbornej slovnej zásoby. Získavaním potrebných zručností študenti budú pripravení používať daný cudzí jazyk v pracovnom prostredí.

Študenti študijného programu Aplikovaná informatika si môžu vybrať anglický jazyk ako voliteľný predmet počas troch semestrov.

Odborná literatúra (32.5 kB 2014-09-30 08:47:06)

Vyučujúci

Vedúci katedry
Mgr. Endre Hevesi, PhD.

Profesori

Docenti

Odborní asistenti
Mgr. Zsuzsanna Tóth, PhD.
Mgr. Endre Hevesi, PhD.

Asistenti
Mgr. Lilla Fehér
Mgr. Zsuzsa Sovinsky
Mgr. Kinga Szászfali

Zahraniční lektori

Výskumní pracovníci

Externí učitelia katedry

Doktorandi

 

Aktuality

Kontakt

Asistent Katedry ekonomiky, Katedry manažmentu a Katedry odbornej jazykovej prípravy a komunikácie:

Mgr. Tibor Vadkerti
Osobná stránka

Adresa:

Univerzita J. Selyeho - Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho
Hradná ul. 21. P.O. BOX 54. 945 01, Komárno, Slovensko

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.