Voľby kandidátov na členstvo do študentskej časti Akademického senátu Fakulty ekonómie a informatiky Univerzity J. Selyeho

Dňa 6. decembra 2023 do študentskej časti Akademického senátu FEI UJS bola zvolená:

Krisztina Cseh, 2PHMdb, rok štúdia: 2

Mgr. Tibor Zsigmond, PhD.
predseda volebnej komisie

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.