Záverečné stretnutie projektu strategického partnerstva PUNTE Erasmus+

V dňoch 25. a 26. augusta 2023 sa uskutočnilo záverečné projektové stretnutie v rámci medzinárodného projektu Erasmus+ PUNTE (Poly-UNiverse in Teacher Training Education). Podujatie sa konalo v meste Eger a v obci Szokolya v Maďarsku. Každá z 8 partnerských inštitúcií bola na stretnutí osobne zastúpená, z našej univerzity sa zúčastnili Zoltán Fehér a Ladislav Jaruska z Katedry matematiky.

Hlavným cieľom projektu PUNTE bolo aplikovať do vyučovania matematiky hru Poly-Universe, ktorú vytvoril umelec János Szász Saxon. Medzi dosiahnuté výsledky projektu patrí vydanie metodickej príručky v angličtine a maďarčine, kurzy a učebné materiály pripravené zúčastnenými partnermi, a zbierka viac ako 100 úloh. Odborný tím projektu prezentoval hru Polyuniverse na domácich a medzinárodných konferenciách.

Ďalšie informácie sú dostupné: https://www.punte.eu/

Projekt PUNTE 2020-1-HU01-KA203-078810 je financovaný Európskou úniou.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.