Konferencia v súlade s Visegrad Fund No. 22220080

Fakulta ekonómie a informatiky Univerzity J.Selyeho zásluhou kolegov PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD., Dr.habil.Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD., PhDr. Erika Seres Huszárik, PhD., PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. a PhDr. Zsuzsanna Gódány, PhD. spolupracuje ako partner na projekte V4 - Visegrad Grant č. 22220080, ktorého cieľom je posilniť sektor MSP podporou inovácií vo vzdelávaní. Okrem Budapest Business School (BGE), ktorý bol úspešným uchádzačom o grant sa na výskume podieľajú University of Chemistry and Technology Prague a University of Economics in Katowice. Realizácia projektu sa pomaly blíži ku koncu, diseminácia výsledkov projektu a sa uskutočnila formou konferencie, ktorú realizovala 15. Februára 2024 Budapest Business School.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.