Workshop a partner meeting v Istambule - projekt ETDTFA

Delegácia UJS navštívila Istanbul Medeniyet Üniversitesi (IMU) v Turecku v rámci projektu strategického partnerstva ERASMUS+ KA220-HED - Cooperation Partnerships 2022-2-HU01-KA220-HED-000094859 - ETDTFA – Education and Training Development for the Treatment of Food Allergies. Medzinárodný projekt je zameraný na štúdium potravinovej intolerancie a manažmentu alergénov v sektore HoReCa. Naša univerzita sa na projekte zúčastňuje v spolupráci s vysokoškolskými inštitúciami, ako sú Ekonomická univerzita v Budapešti, Univerzita Istambul Medeniyet v Turecku a Universidade Portucalense Infante D Henrique-Cooperativa De Ensino Superior Crl. v Portugalsku.

Výskumný tím na UJS vedie Enikő Kahler Korcsmáros a jeho členmi sú Renáta Hajabáč Machová, Silvia Tóbiás Kosár, Erika Seres Huszárik a Zsuzsanna Gódány. Súčasťou  osobného stretnutia v dňoch 2-3.mája 2024 v Istanbule bol aj workshop a stretnutie akademických partnerov s cieľom preskúmať možnosti budúcej spolupráce.

Ďalšie osobné stretnutie členov projektu sa uskutoční v novembri tohto roku v Komárne. Vtedy budú spolupracujúce strany diskutovať o potravinovej intolerancii a manažmente alergénov na medzinárodnej vedeckej konferencii na UJS.

Táto webová stránka používa súbory cookie na zlepšenie používateľskej skúsenosti a zabezpečenie svojho efektívneho fungovania. Používaním tohto webu súhlasíte s uchovávaním cookies.